ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,698
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
10,687
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
28,861
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4

E-service

-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลิือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศ สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย เรื่อง รายชื่อหน่วยงานและคนพิการ รายใหม่ ผ่านการสัมภาษณ์การจ้างงาน ปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดสัมภาษณ์หน่วยงาน+คนพิการ รายใหม่ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศรายชื่อการจ้างงาน "คนพิการเชิงสังคม66" 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับสมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเตรียมความพร้อมในการจ้างงานคนพิการ 
-:- โรคมือ เท้า ปาก 
-:- หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" 
-:- จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 
-:- โครงการขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกัน ต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับสมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเตรียมความพร้อมในการจ้างงานคนพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
อบรมอาสากู้ชีพ 65
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้นำแมคโครเล็ก มาขุดชักร่องระบายน้ำ
ันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์


บ้านเสาะ รีสอร์ท นางรอง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
โรงแรมพนมรุ้ปุรีตั้งอยู่ตะกร้าพลาสติกตำบลหนองยายพิมพ์
เครื่องปั้นดินเผา
ชาวสวนส้มโอ

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ