ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
2,193
เดือนที่แล้ว
1,435
ปีนี้
2,193
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
38,666
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91

E-service

-:- แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- องค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ออกสำรวจอุทกภัยหมู่ที่ 5 7 9 10 
-:- องค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ออกเยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลิือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศ สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย เรื่อง รายชื่อหน่วยงานและคนพิการ รายใหม่ ผ่านการสัมภาษณ์การจ้างงาน ปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดสัมภาษณ์หน่วยงาน+คนพิการ รายใหม่ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศรายชื่อการจ้างงาน "คนพิการเชิงสังคม66" 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับสมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเตรียมความพร้อมในการจ้างงานคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโจดถึงโรงเรียนพิมพ์รัฐประะชาสรรค์
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยผู้นำต้องทำก่อน ณ บ้านสวนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ก้านเหลืองเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามโรงเรียนบ้านก้านเหลือง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายาพิมพ์ตรวจสอบการแสดงตนการดำรงชีวิติอยู่เพื่อยืนยังสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (รายเก่าและรายใหม่)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ดำเนินการจัดทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมปลูกผักสวนครัวข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร. ถ. 195-07 ถนนสายบ้านก้านเหลืองหมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองโจดหหมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายพมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.195-06 สายบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 ถึง บ้านบุตาสุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.บ้านเสาะ รีสอร์ท นางรอง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
โรงแรมพนมรุ้ปุรีตั้งอยู่ตะกร้าพลาสติกตำบลหนองยายพิมพ์
เครื่องปั้นดินเผา
ชาวสวนส้มโอ-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 7 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ