ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
645
เดือนที่แล้ว
882
ปีนี้
645
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
18,819
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

-:- ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อราชการร่วมตอบแบบสอบถามผ่าน QR CODE 
-:- ขอเชิญคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตอบแบบสอบถามตาม OR CODE  
-:- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ โดยท่านนายกเดช สวัสดิ์พูนแถลงนโยบายครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 
-:- รณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
-:- ขอเชิญชวนเลือกตั้งท้องถิ่น 
-:- แบบประเมินความพึงพอใจชองประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์) 
-:- ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
-:- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลื้อกตั้ง  นายกองค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมประชุมโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย อำเภอนางรอง
การจัดอบรมประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
การรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
กิจกรรมวันลอยกระทง


บ้านเสาะ รีสอร์ท นางรอง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
โรงแรมพนมรุ้ปุรีตั้งอยู่เครื่องปั้นดินเผา
ชาวสวนส้มโอ
กล้วยมาแปรรูปเป็นสินค้า OTOP

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ