ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
916
ปีนี้
4,087
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกสำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านก้านเหลืองถึงบ้านหนองโจด 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ขอความค่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองยายพิมพ์ (5D) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใชักฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 
-:- การออกสำรวจออกสำรวจความเสียหายผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 
-:- ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกสำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านก้านเหลืองถึงบ้านหนองโจด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกควบคุมงานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านจานถึงบ้านหนองกง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1
การออกสำรวจออกสำรวจความเสียหายผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกเยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจัดการประชุมสร้างระบบแจ้งเตือน/จัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติความมั่นคงบ้านเสาะ รีสอร์ท นางรอง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
โรงแรมพนมรุ้ปุรีตั้งอยู่เครื่องปั้นดินเผา
ชาวสวนส้มโอ
กล้วยมาแปรรูปเป็นสินค้า OTOP

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ