ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ประวัติความเป็นมา

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองยายพิมพ์ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 มีพื้นที่ 42.26 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 32,622 ไร่ คลุมพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ทั้งตำบล  นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด  แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม ในเบื้องต้นได้ใช้อาคารศูนย์ข้อมูลประจำตำบล ณ บ้านจาน หมู่ที่ 8 เป็นสำนักงานต่อมาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายพิมพ์จึงอนุมัติงบประมาณ ตามข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ขึ้น ณ อาคารเลขที่ 116 หมู่ที่ 4 บ้านหนองโจด และในข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อรองรับการขยายงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ และได้เปิดใช้บริการมาจนถึงปัจจุบัน

 

สภาพทั่วไป


                ลักษณะที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอนางรอง มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 218 สายนางรอง - บุรีรัมย์ ตัดผ่าน อยู่จากที่ว่าการอำเภอนางรอง ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 43 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ

ทิศเหนือ                ติดต่อกับตำบลหนองปล่อง      อำเภอชำนิ         จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลถนนหัก          อำเภอนางรอง     จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก           ติดต่อกับตำบลหนองกง          อำเภอนางรอง     จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก             ติดต่อกับตำบลนางรอง           อำเภอนางรอง     จังหวัดบุรีรัมย์

 

ประชากร


              จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ถึงเดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 4,687 คน เป็นชาย 2,280 คน  เป็นหญิง 2,407 คน   จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,152 หลังคาเรือน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่รวมทั้งหมดจะมีค่าประมาณ 87.43 คน/ตารางกิโลเมตร