ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 10 ส.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256610 ส.ค. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25665 เม.ย. 2566
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป20 ก.พ. 2566
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256631 ม.ค. 2566
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256631 ม.ค. 2566
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 131 ม.ค. 2566
8ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่่น พ.ศ. 256523 ธ.ค. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256523 ธ.ค. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 48 ธ.ค. 2565
11ประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25657 ต.ค. 2565
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 224 ส.ค. 2565
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256515 ส.ค. 2565
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 18 ส.ค. 2565
15ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 256529 เม.ย. 2565
16ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
17ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
19องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เปิดการประชุมสภาครั้งแรกประจำปี 25657 มี.ค. 2565
20การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่่ 2 มีนาคม 25652 มี.ค. 2565

1 2   >>  >|