ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการให้บริการประชาชน ของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น24 พ.ค. 2566
2เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 25666 เม.ย. 2566
3คู่มือการปฏิบัติงาน ฉบับรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์9 ม.ค. 2566
4การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ7 ม.ค. 2566
5คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 4 ม.ค. 2566
6คู่มือ มาตรฐานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์3 ต.ค. 2565
7คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ8 เม.ย. 2565
8แบบคำขอต่างๆ17 มี.ค. 2565
9เอกสารการขออนุญาตของกองช่าง15 มี.ค. 2565
10ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 25659 มี.ค. 2565
11คูมือปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน3 มี.ค. 2565

1