ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น6 เม.ย. 2566
2คู่มือ งานธุรการ6 เม.ย. 2566
3คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น 5 ม.ค. 2566
4คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์4 ม.ค. 2566
5คู่มือ วันลา งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์4 ม.ค. 2566
6คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ8 เม.ย. 2565
7คู่มือและประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔3 มี.ค. 2565
8คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ต.ค. 2564
9คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน1 ต.ค. 2564
10คู่มือการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 ต.ค. 2564
11คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น17 ก.ค. 2563

1