ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก20 มี.ค. 2566
2การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร21 เม.ย. 2565
3การบรรจุและแต่งตั้้งบุคลากร21 เม.ย. 2565
4หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร21 เม.ย. 2565
5หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร21 เม.ย. 2565
6หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญและกำลังใจ21 เม.ย. 2565
7หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล8 เม.ย. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิ้มพ์ ประจำปี พ.ศ. 256520 ม.ค. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล20 ก.ย. 2564
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล20 ก.ย. 2564
11ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากร20 ก.ย. 2564
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ิ ประจำปี พ.ศ .256520 ม.ค. 2564

1