ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)18 เม.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายพิมพ์18 เม.ย. 2566
3แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25663 เม.ย. 2566
4แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 25657 เม.ย. 2565
5รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7 เม.ย. 2565
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 25649 ก.ค. 2563
7แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561 - 256428 มิ.ย. 2563

1