ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256719 ก.ย. 2566
2ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖31 พ.ค. 2566
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 ก.ย. 2565
4ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 30 ก.ย. 2564
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256418 ก.ย. 2563
6ข้อบัญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 255710 ส.ค. 2563
7ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 256110 ส.ค. 2563
8ข้อบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ.256110 ส.ค. 2563
9ข้อบัญญัติ เรื่องขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.256010 ส.ค. 2563
10ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการการตู้น้าดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.255710 ส.ค. 2563
11ข้อบัญญัติ การจัดการชยะมูลฝอย พ.ศ.256110 ส.ค. 2563
12ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมหรือปล่อยสัตว์10 ส.ค. 2563
13รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256324 ก.ค. 2563
14รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621 ก.ค. 2562

1