ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน25 พ.ย. 2565
2มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข25 พ.ย. 2565
3มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์25 พ.ย. 2565
4มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย25 พ.ย. 2565
5มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี25 พ.ย. 2565
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ25 พ.ย. 2565
7มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล25 พ.ย. 2565
8มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน25 พ.ย. 2565
9มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน25 พ.ย. 2565
10มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี25 พ.ย. 2565
11มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ25 พ.ย. 2565
12มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างโยธา25 พ.ย. 2565
13มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา25 พ.ย. 2565
14มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานคลัง25 พ.ย. 2565
15มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง25 พ.ย. 2565
16มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น25 พ.ย. 2565
17มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป25 พ.ย. 2565

1