ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256630 มี.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256628 ก.พ. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256631 ม.ค. 2566
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256528 ธ.ค. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256529 พ.ย. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256531 ต.ค. 2565
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256530 ก.ย. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่่ือง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256530 ส.ค. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่่ือง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256529 ก.ค. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่่ือง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256530 มิ.ย. 2565
11ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่่่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256530 พ.ค. 2565
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่่ือง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256529 เม.ย. 2565
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.25651 เม.ย. 2565
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.25651 มี.ค. 2565
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.25651 ก.พ. 2565
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.25644 ม.ค. 2565
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25641 ธ.ค. 2564
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.25642 พ.ย. 2564

1