ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25657 ต.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
3ปฎิทินแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
4แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ 25663 ต.ค. 2565
5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256625 ส.ค. 2565
6คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256625 ส.ค. 2565
7การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)18 พ.ค. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง15 พ.ย. 2564
9แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ 256512 พ.ย. 2564
10แผนการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256512 พ.ย. 2564
11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25653 พ.ย. 2564
12คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25653 พ.ย. 2564
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์3 พ.ย. 2564

1