ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 7 เม.ย. 2566
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕6 เม.ย. 2566
3การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน7 เม.ย. 2565
4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน7 เม.ย. 2565
5นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส28 มิ.ย. 2563
6มาตรการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจในการอนุมัติให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล หนองยายพิมพ์เข้ารับการอบรม6 ม.ค. 2563
7นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ5 ม.ค. 2563
8มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตeบลหนองยายพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน4 มิ.ย. 2562

1