ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) แบบ ปค.4 - ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256531 ต.ค. 2565
2รายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (กองช่าง) แบบ ปค.4 - ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256531 ต.ค. 2565
3รายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง) แบบ ปค.4 - ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256531 ต.ค. 2565
4รายงานการติดตามผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนักปลัด) แบบ ปค.4 - ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256531 ต.ค. 2565
5คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
6คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
7คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
8คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
9คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
10คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
11คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
12รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25649 ธ.ค. 2564
13หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
14รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
15รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
16รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
17รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
18รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองคลัง) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
19รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองคลัง) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
20รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองช่าง) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564

1 2   >>  >|