ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 25663 ต.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน3 ต.ค. 2565
3นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
4กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 25663 ต.ค. 2565
5แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน30 ก.ย. 2565
7แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566 - 256919 ก.ย. 2565
8แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256619 ก.ย. 2565
9แบบประเมินเกณฑ์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25661 ก.ย. 2565
10แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566 - 256815 พ.ย. 2564
11คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 25653 พ.ย. 2564
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน19 ต.ค. 2564
13กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 256518 ต.ค. 2564
14กรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 256518 ต.ค. 2564
15นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
16แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527 ก.ย. 2564

1