ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
นายธนเดช ธนาสิริวัชร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
โทรศัพท์ 065 4862914


นายน้อม โพธิ์หิรัญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
โทรศัพท์ 086-2437067


นางเพ็ญพักตร์ บุญกาญจน์วนิชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 088-1210645


นายนกเอี้ยง คงสืบชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ หมูู่ที่ 2
โทรศัพท์


นางทิพย์พรัตน์ กระจรกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 088-1234911


นางสาวนา สวนสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิิมพ์ หมู่ที่ิ 4
โทรศัีพท์ 093-5194903


นางน้ำอ้อย ม่วงนางรอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 5 โทรศัพท์
082-3067463


นางเอมอร ธุระทำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 090-2437895


นายดาวเทียม พรมภมร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ 081-5499820


นายประสาน สิงห์ทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ 089-2837364