ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
14 กันยายน 2566

ตรวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
14 กันยายน 2566

คณะกรรมตรวจงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยายพิมพ์หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
14 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.) และกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
14 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบทบาทสภาเด็กและเยาชนและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านการสงเคราะห์และการคุ้มครองสวัสดิ์การเด็กและเยาวชนระดับตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
14 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เข้าร่วมประชุมเตรียามความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ฟฟฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจ ใกล้บ้าน วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
14 กันยายน 2566

กิจกรรมการปั่นจักรยานลดการใช้พลังงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

กิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อลดการใช้พลังงาน  

05 กันยายน 2566

โครงการเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มผลิตหมูกระจกบ้านจานหมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

เยี่ยมกลุ่มผลิตหมูกระจกบ้านจานหมู่ที่ 8

05 กันยายน 2566

โครงการเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์จัดฝึกอบรมโครงการ เยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม๒๕๖๖

05 กันยายน 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วัันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
05 กันยายน 2566

ดครงการฝึกอบรมจริยธรรมแก่เยาวชนตำบลหนองยายพิมพ์ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
05 กันยายน 2566

โครงการอบรมทำขนมไทย วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
05 กันยายน 2566

เยี่ยมตลาดบ้านหนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
05 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต วันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๖,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
05 กันยายน 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

8/8/66 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขึ้นทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ ทรัพยากรท้องถิ่น สมุนไพรในท้องถิ่น เก็บข้อมูลพันธุ์ไม้หายาก สมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ทรัพยากรไม่ให้สูญหายไปและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง

09 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (186 รายการ)