ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

1
โครงการส่งเสริมพัมนาการเด็กวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต หนองยายพิมพ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครอง ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวพิมพ์ งบประมาณสนับสนุนสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองยาวพิมพ์

27 กรกฎาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ดำเนินการจัดทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
25 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมปลูกผักสวนครัว,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
25 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมกับโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหนองยายพิมพ์ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด และ โรงเรียนก้านเหลือง  ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมกับโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหนองยายพิมพ์ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด และ โรงเรียนก้านเหลือง วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำ หรือ พระแม่คงคา

09 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และทัศนศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2563

23 กันยายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)