ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

นายอภิสิทธิ์​ วรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ 088 0498896


นายบุญเชิด โสภากูล
หัวหน้าสำนักปลัด
หมายเลขโทรศัพท์ 08307305059


นางฐิติรัตน์ กล้วยวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 080 3345900นางปวงปพร​ ณรังศรี
นักพัฒนาชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์ 085 6360990


นางพันทิวา อาจชะนะ
นักวิชาการสาธารณสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 096 7610537นักสังคมสงเคราะห์


นางพรรณพิมล ทับไธสง
นักทรัพยากรบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ 081 5799583


นางรำพึง ศิริวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์ 088 7184011


นางวิไลลักษณ์ พิพิธกุล
นักพัฒนาชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์ 098 0976774


นายสราวุธ แสงอนุศาสน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
หมายเลขโทรศัพท์ 044 666420


นางกนกวรรณ ขันสันเทียะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 093 3297249


นางเรียบ ศิริเนาว์
คนงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ 084 9389943


นางเดชา สิงห์วงค์
พนักงานขับรถ
หมายเลขโทรศัพท์ 086 2540669


นายราเชน แมลงผึ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
หมายเลขโทรศัพท์ 086 8724943