ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
2,331
เดือนที่แล้ว
2,479
ปีนี้
22,782
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
59,255
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

1
โครงการส่งเสริมพัมนาการเด็กวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต หนองยายพิมพ์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครอง ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวพิมพ์ งบประมาณสนับสนุนสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองยาวพิมพ์

27 กรกฎาคม 2566

โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 27/7/66 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองยายพิมพ์ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2566 

27 กรกฎาคม 2566

โครงการวัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน  ในปีงบประมาณ 2566  ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 นายเดช สวัสดิ์พูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน ประจำปี 2566 ณ.วัดป่ามหาวัน ตำบลหนองยายพิมพ์ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองยายพิมพ์

26 กรกฎาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองยายพิมพ์ เพื่ออนุมัติ โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองยายพิมพ์

21 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองยายพิมพ์

11 เมษายน 2566

โครงการเติมกิจกรรม เรียนรู้ รู้เรียน เสริมปัญญา พายุวชนห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

กลุ่มรักสุขภาพบ้านหนองยายพิมพ์ได้จัดกิจกรรมโครงการเติมกิจกรรม เรียนรู้ รู้เรียน เสริมปัญญา พายุวชนห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำปี 2565

15 สิงหาคม 2565

โครงการวัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน  ในปีงบประมาณ 2565  ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองยายพิมพ์เพื่อดำเนินโครงการวัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน ในปีงบประมาณ 2565

15 สิงหาคม 2565

โครงการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ในปีงบประมาณ 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
15 สิงหาคม 2565

โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองยายพิมพ์โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

15 สิงหาคม 2565

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2565 เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันเด็กจมน้ำในพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์

15 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเด็กจมนำ้ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้อนุมัติงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเด็กจมนำ้ประจำปี 2564

15 สิงหาคม 2564

โครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

โครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำทะเบียนและคัดกรองค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ มอบแมส เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ถุงยังชีพให้แก่ผู้ถูกกักกันตัวในเขตตำบลหนองยายพิมพ์

28 พฤษภาคม 2564

โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ นำโดยนายเปลื้อง แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์และทีมงานผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมมอบเครื่องเทอร์โมสแกน หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกออฮอล และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โควิด

16 เมษายน 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

19 มีนาคม 2564

ประชุมคณกรรมการกองทุน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานกองทุนในปีงบประมาณ 2563

12 ตุลาคม 2563

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)