ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,698
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
10,687
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
28,861
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4

1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับสมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเตรียมความพร้อมในการจ้างงานคนพิการ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
19 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
19 สิงหาคม 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้จัดกิจกรรมออกฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลหนองยายพิมพ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

15 สิงหาคม 2565

อบรมอาสากู้ชีพ 65,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (FR ใหม่) เข้าร่วมฝึกอบรมกับสยามกู้ภัยจังหวัดบุรีรัมย์

15 สิงหาคม 2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้นำแมคโครเล็ก มาขุดชักร่องระบายน้ำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
15 สิงหาคม 2565

ันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์

15 สิงหาคม 2565

โครงการเยาวชนเรียนรู้เครื่่องปั้นดินเผา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้จัดทำโครงการเยาวชนเรียนรู้เครื่่องปั้นดินเผา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2565

03 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จัดทำโครงการออกประประชาคม ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ณ บ้านหนองตารัก หมู่ที่ 10 และบ้านจาน หมู่ที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จัดทำโครงการออกประประชาคม ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ณ บ้านหนองตารัก  หมู่ที่ 10 และบ้านจาน หมู่ที่ 8

26 กรกฎาคม 2565

โครงการประชาคม 2565 บ้านหนองถนน หมู่ที่ 6 และบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 7,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จัดทำโครงการออกประประชาคม ประจำปี2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี บ้านหนองถนน หมู่ที่ 6 และบ้านก้านเหลือง หมู่ที่7

21 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จัดทำโครงการออกประประชาคม ประจำปี 2565  เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ณ บ้านบุตาสุ่ม หมู่ที่ 3 และบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จัดทำโครงการออกประประชาคม ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ณ บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองยาง หมู่ที่ 5

20 กรกฎาคม 2565

โครงการประชาคม บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2   และบ้านหนองโจด หมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จัดทำโครงการออกประประชาคม ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ณ บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 และบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 4

19 กรกฎาคม 2565

โครงการประชาคม 2565 บ้านหนองยายพิมพ์ ม.1 และบ้านโนนศาลา ม.9,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ จัดทำโครงการออกประประชาคม ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ณ บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 และบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9 

18 กรกฎาคม 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ร่วมกับ กำนันตำบลหนองยายพิมพ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองยายพิมพ์ ที่วัดบ้านหนองยายพิมพ์  ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

02 กรกฎาคม 2565

โครงการศูนย์ขวัญของแผ่นดิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเดช สวัสดิ์พูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ 

24 มิถุนายน 2565

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  "ไตรเทพ หนองยายพิมพ์ FA CUP "  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 19 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
"ไตรเทพ หนองยายพิมพ์ FA CUP " ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รอบชิงชนะเลิศของทุกกีฬา โดยบ้านโนนศาลา ยังคงรักษาแชมป์วอลเล่ย์บอลหญิงไปครอง ส่วนฟุตบอลชาย 7 คนบ้านก้านเหลืองคว้าชัยชนะอย่างสวยงาม การแข่งขันกีฬาจบไปด้วยดีภายใต้ความสามัคคีของผู้นำทุกท่าน และผู้สนับสนุนหลักทุกคน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน

19 มิถุนายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (127 รายการ)