ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
916
ปีนี้
4,087
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกสำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านก้านเหลืองถึงบ้านหนองโจด,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
23 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกควบคุมงานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านจานถึงบ้านหนองกง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
23 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
18 มีนาคม 2565

การออกสำรวจออกสำรวจความเสียหายผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
18 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกเยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึ้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
18 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจัดการประชุมสร้างระบบแจ้งเตือน/จัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติความมั่นคง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
18 มีนาคม 2565

โครงการทัศน์ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
18 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกรับส่งอำนวยความสะดวกผู้ติดเชื้อโควิด19เพื่อนำส่งโรงพยาบาลสนาม,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
18 มีนาคม 2565

 กิจกรรมดูแลบำรุงดูแลต้นไม้ที่โรงเรียนหนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2565

สำรวจพื้นที่ของการจัดเก็บภาษีในตำบลหนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2565

นายกองค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมประชุมโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

นายกองค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมประชุมโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี ๒๕๖๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

25 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
25 มกราคม 2565

โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด  ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย   อำเภอนางรอง  ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 24 มกราคม  2565  นายเดช  สวัสดิ์พูน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และคณะวิทยากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์  ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด  ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์  อำเภอนางรอง  โดยมีนายอนุพงษ์  สุขสมนิตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้  ณ  วัดป่าอัมพวันคุนานุสรณ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

24 มกราคม 2565

การจัดอบรมประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกต้ั้งเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่คณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

24 พฤศจิกายน 2564

การรณรงค์การออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่และกศน.ประจำตำบลหนองยายพิมพ์ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

22 พฤศจิกายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (110 รายการ)