ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
119
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
1,274
เดือนที่แล้ว
1,760
ปีนี้
11,900
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
48,373
ไอพี ของคุณ
3.239.82.142

E-service

-:- กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
-:- เลือกตั้งอย่างไรปลอดภัยโควิด 
-:- ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาทำความเข้าใจเพื่อป้องกันความสับสน ในการลงคะแนนเสียง การเลือกตั้งครั้งนี้  
-:- คณะกรรมการตรวจ โครงการก่อสร้างถนนคันดินสายข้างโรงเรียนบ้านก้านเหลืองถึงถนนมิยาซาวา 
-:- คณะกรรมการตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริิมเหล็กสายบ้านนายหัด แก้วอำไพ บ้านหนองเสม็ดหมู่ที่ ๒ 
-:- คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง /คำขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
-:- กองช่างออกสำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเสม็ดหมู่ที่ ๒ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 
-:- งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน
กิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
โครงการปันน้ำใจให้เลือด
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.195 -09 สายบ้านจาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองกง ตำบลหนองกง กว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.195 - 09 สายบ้านจาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองกง ตำบลหนองกง กว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร. ถ. 195-07 ถนนสายบ้านก้านเหลืองหมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองโจดหหมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายพมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.195-06 สายบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 ถึง บ้านบุตาสุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.⚽ สนามช้างอารีน่า Chang ARENA⚽
บ้านเสาะ รีสอร์ท นางรอง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้งตะกร้าพลาสติกตำบลหนองยายพิมพ์
เครื่องปั้นดินเผา
ชาวสวนส้มโอ-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 7 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ