ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,698
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
10,687
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
28,861
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 224 ส.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่่ 18 ส.ค. 2565
3ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 256529 เม.ย. 2565
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
5ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
6องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เปิดการประชุมสภาครั้งแรกประจำปี 25657 มี.ค. 2565
7การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่่ 2 มีนาคม 25652 มี.ค. 2565
8ประกาศอำเภอนางรอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256522 ก.พ. 2565
9องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 256528 ม.ค. 2565
10ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การกำหนดสม้ัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป10 ม.ค. 2565
11ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
12ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256429 ก.ค. 2564
13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25645 เม.ย. 2564
14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป10 ก.พ. 2564
15ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256426 ม.ค. 2564

1