ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
916
ปีนี้
4,087
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

ลำดับรายการวันที่
1ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 256529 เม.ย. 2565
2ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
3ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.256511 เม.ย. 2565
4องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เปิดการประชุมสภาครั้งแรกประจำปี 25657 มี.ค. 2565
5การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่่ 2 มีนาคม 25652 มี.ค. 2565
6ประกาศอำเภอนางรอง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256522 ก.พ. 2565
7องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 256528 ม.ค. 2565
8ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การกำหนดสม้ัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป10 ม.ค. 2565
9ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.256510 ม.ค. 2565
10ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.256429 ก.ค. 2564
11ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.25645 เม.ย. 2564
12ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป10 ก.พ. 2564
13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.256426 ม.ค. 2564

1