ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
653
เดือนที่แล้ว
1,792
ปีนี้
7,682
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
25,856
ไอพี ของคุณ
18.204.56.185

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25649 ธ.ค. 2564
2หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
3รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
4รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
5รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
6รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
7รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองคลัง) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
8รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองคลัง) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
9รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองช่าง) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
10รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองช่าง) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
11รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองการศึกษา ศานสนาและวัฒนธรรม แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
12รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
13รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานกระทรวงการคลังกำหนด12 พ.ย. 2564
14หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1)11 พ.ย. 2564
15รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค.2)11 พ.ย. 2564
16คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
17คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
18คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
19คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
20คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564

12  >> >|