ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
645
เดือนที่แล้ว
882
ปีนี้
645
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
18,819
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25649 ธ.ค. 2564
2หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
3รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
4รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643 ธ.ค. 2564
5รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
6รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (สำนักปลัด) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
7รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองคลัง) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
8รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองคลัง) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
9รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองช่าง) แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
10รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองช่าง) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
11รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (กองการศึกษา ศานสนาและวัฒนธรรม แบบ ปค.4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
12รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 พ.ย. 2564
13หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1)11 พ.ย. 2564
14รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค.2)11 พ.ย. 2564
15คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
16คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
17คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
18คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
19คำสั่งแต่งตั้้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564
20ปฏิทินแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256518 ต.ค. 2564

1