ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
194
เมื่อวานนี้
83
เดือนนี้
2,916
เดือนที่แล้ว
2,755
ปีนี้
16,464
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
34,638
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63

E-service

-:- แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- องค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ออกสำรวจอุทกภัยหมู่ที่ 5 7 9 10 
-:- องค์การบริหารสว่นตำบลหนองยายพิมพ์ออกเยี่ยมบ้านคนไร้ที่พึง 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลิือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศ สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย เรื่อง รายชื่อหน่วยงานและคนพิการ รายใหม่ ผ่านการสัมภาษณ์การจ้างงาน ปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง นัดสัมภาษณ์หน่วยงาน+คนพิการ รายใหม่ ประจำปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศรายชื่อการจ้างงาน "คนพิการเชิงสังคม66" 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกับสมาคมคนพิการอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเตรียมความพร้อมในการจ้างงานคนพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ดำเนินการจัดทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมปลูกผักสวนครัว
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
โครงการปลูกผักสวนครัวสร้างความมันคงทางอาหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายาพิมพ์ตรวจสอบการแสดงตนการดำรงชีวิติอยู่เพื่อยืนยังสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (รายเก่าและรายใหม่)
ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมกับโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหนองยายพิมพ์ โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด และ โรงเรียนก้านเหลือง


บ้านเสาะ รีสอร์ท นางรอง
ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
โรงแรมพนมรุ้ปุรีตั้งอยู่ตะกร้าพลาสติกตำบลหนองยายพิมพ์
เครื่องปั้นดินเผา
ชาวสวนส้มโอ-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 7 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ