ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
645
เดือนที่แล้ว
882
ปีนี้
645
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
18,819
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96

นายบุญเชิด โสภากูล
หัวหน้าสำนักปลัด


นางฐิติรัตน์ กล้วยวิเชียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางปวงปพร​ ณรังศรี
นักพัฒนาชุมชน


นางพันทิวา อาจชะนะ
นักวิชาการสาธารรณสุข


นางสาวเรวดี พระนารายณ์
นักสังคมสงเคราะห์


นางพรรณพิมล ทับไธสง
นักทรัพยากรบุคคล


นางรำพึง ศิริวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวิไลลักษณ์ พิพิธกุล
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)


นายระพิน วันเปรี่ยงเทา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางกนกวรรณ ขันสันเทียะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นนางสาวสิริรัตน์ เทียนวรรณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางเรียบ ศิริเนาว์
คนงานทั่วไป


นางเดชา สิงห์วงค์
พนักงานขับรถ


นายราเชน แมลงผึ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา