ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
130
เดือนที่แล้ว
87
ปีนี้
217
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
217
ไอพี ของคุณ
3.236.59.63

นายอภิสิทธิ์​ วรครบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวสาธิยา​ ศรีผดุง​
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบุญเชิด โสภากูล
หัวหน้าสำนักปลัด


นายเอกรินทร์ เพิ่มชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางปวงปพร​ ณรังศรี
นักพัฒนาชุมชน


นางพันทิวา อาจชะนะ
นักวิชาการสาธารรณสุข


นางสาวเนวดี พระนารายณ์
นักสังคมสงเคราะห์


นางพรรณพิมล ทับไธสง
นักทรัพยากรบุคคล


นางรำพึง ศิริวรรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางวิไลลักษณ์ พิพิธกุล
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)


นางกนกวรรณ ขันสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ


นางสาวประนอม เทียนวรรณ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางเรียบ ศิริเนาว์
คนงานทั่วไป


นางเดชา สิงห์วงค์
พนักงานขับรถ


นายราเชน แมลงผึ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา