ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,411
เดือนที่แล้ว
1,147
ปีนี้
10,570
ปีที่แล้ว
5,064
ทั้งหมด
15,634
ไอพี ของคุณ
3.227.235.57

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์

07 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

คุณสมบัติคุณสมบัติรับเลือกตั้งสมาชิกฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์

07 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน  2564  เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง  ระหว่างวันที่  11 - 15  ตุลาคม  2564  และวันเลือกตั้ง  ในวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  2564  

30 กันยายน 2564

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลื้อกตั้ง ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ขอเชิญชาวตำบลหนองยายพิมพ์  ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ในวันอาทิตย์ที่  28  พฤศจิกายน  2564

30 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด2019,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
13 สิงหาคม 2564

ออกเยี่ยมบ้้านผู้สูงอายุเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางสังคมของตำบลหนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
13 สิงหาคม 2564

หลักการป้องกันโควิด -19  DMHTT,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
16 เมษายน 2564

ทำอย่างไรเมื่อต้องกลับภูมิลำเนาในสถานการณ์โควิด,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
16 เมษายน 2564

#มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมือ นะครับ #โควิดป้องกันได้,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมือ นะคะ
16 เมษายน 2564

ทำความสะอาดถูกวิธีลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
16 เมษายน 2564

๑๘ จังหวัดพื้นที่สีแดง #อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมือ #โควิดป้องกันได้,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
16 เมษายน 2564

ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูั้สูงอายุรายใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูั้สูงอายุรายใหม่

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๓๖๓ 

๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ในวันและเวลาราชการ

25 มีนาคม 2564

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

25 มีนาคม 2564

คุณหลวงชวนโหวด,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

คุณหลวงชวนโหวด

25 มีนาคม 2564

วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรนิกส์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
25 มีนาคม 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (26 รายการ)