ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
916
ปีนี้
4,087
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกสำรวจการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านก้านเหลืองถึงบ้านหนองโจด,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
23 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ขอความค่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

20 พฤษภาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองยายพิมพ์ (5D),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

2 .. 2565 เวลา 09.00 .

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองยายพิมพ์ (5D)

มีความสำคัญมาก   เป็นนโยบายหลักของอำเภอที่จะต้องติดตามเร่งรัดดำเนินการให้สำเร็จพร้อมทั้งส่งรายงานให้จังหวัดรับทราบ   และเป็นโครงการที่อำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องตำบลหนองยายพิมพ์ ประกอบไปด้วย เจ้าคณะตำบลหนองยายพิมพ์ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาอบต.หนองยายพิมพ์  ผอ.สถานศึกษา รร.พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ผอ. รร.บ้านหนองยายพิมพ์ผอ.รพ.สต.หนองยาง พัฒนาอำเภอนางรองที่รับผิดชอบตำบลหนองยายพิมพ์  เกษตรอำเภอนางรอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานตำบลหนองยายพิมพ์ ร่วมประชุม ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใชักฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
09 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด19,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์  ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด  19  ให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  เพื่อส่งมอบให้กับผู้ได้รับการความเดือดร้อนและติดเชื่อโควิด 19  โดยรับมอบถุงยังชีพได้ที่  ศูนย์พัฒนเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์  0-4466-6420 ได้ตามวันและเวลาราชการ

21 มีนาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2565  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยายพิมพ์  หมู่ที่  1 ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ณ  บ้านหนองยายพิมพ์หมู่ที่    

18 มีนาคม 2565

การออกสำรวจออกสำรวจความเสียหายผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2565  เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ออกสำรวจความเสียหายเนื่องจากเกิดวาตภัยเมื่อวันที่  16  มีนาคม  2565  ณ  บริเวณบุตาสุ่มหมู่ที่  3  และบ้านหนองโจดหมูที่  4  ซึ่งได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

18 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย และ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
09 มีนาคม 2565

ประกาศ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
04 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง  มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
03 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
03 มีนาคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
03 มีนาคม 2565

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง"สุจริต โปร่ใส บุรีรัมย์ใสสะอาด ๒๕๖๕" และ งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านจานจัดทำแนวกันไฟที่โรงเรียนบ้านจาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมดูแลบำรุงดูแลต้นไม้ที่โรงเรียนหนองยายพิมพ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2565

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (48 รายการ)