ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookกลุ่มประชาสัมพันธ์

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมม

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
484
เดือนที่แล้ว
3,100
ปีนี้
30,002
ปีที่แล้ว
18,299
ทั้งหมด
66,475
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

E-service

-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกเยี่ยมคนพิการ 2 รายในเขตตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อขอรับรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ 
-:- ขออนุญาตอัพเดทเรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (ล่าสุดค่ะ) เนื่องจากมีการเลื่อนจากวันที่ 8 ก.ย. 66 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศเรื่องวันที่จะจ่ายเงินในรอบเดือน ก.ย. 66 แล้วเป็น วันที่ 18 ก.ย. 66  
-:- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
-:- นำรถน้ำอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าให้ความสว่างแก่บ้านโนนศาลาหมู่ที่ 9 
-:-  ซ้อมแผนอัคคีภัย รร.พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 22/6/66 
-:- งานคลีนิคเกษตรวัดตาไก้พลวง วันที่22/6/2566 
-:- พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าเมืองนางรอง/รำบวงสรวง วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 
-:-  ตรวจการทำถนนถนนลาดยางบ้านจาน หมู่ที่ ๘  
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกสำรวจออกสำรวจความเสียหายผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 25ุ66 หมู่ที่ 3  กิจกรรมโครงการใช้ปิ่นโต ถือถุงผ้า ลดขยะ ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกเยี่ยมคนพิการ 2 รายในเขตตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อขอรับรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
ตรวจถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 9
คณะกรรมตรวจงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยายพิมพ์หมู่ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.) และกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) เขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.195 -09 สายบ้านจาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองกง ตำบลหนองกง กว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.195 - 09 สายบ้านจาน หมู่ที่ 8 ถึงบ้านหนองกง ตำบลหนองกง กว้าง 6 เมตร ยาว 975 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร. ถ. 195-07 ถนนสายบ้านก้านเหลืองหมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองโจดหหมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายพมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.195-06 สายบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 2 ถึง บ้านบุตาสุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยายพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.Buriram International Circuit , ย่อ: BRIC
⚽ สนามช้างอารีน่า Chang ARENA⚽
บ้านเสาะ รีสอร์ท นางรองตะกร้าพลาสติกตำบลหนองยายพิมพ์
เครื่องปั้นดินเผา
ชาวสวนส้มโอ-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ 
-:- รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ 7 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์E-serviceสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ