ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ปราบปรามทุจริต

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/06/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
32
เดือนนี้
828
เดือนที่แล้ว
916
ปีนี้
4,087
ปีที่แล้ว
13,110
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

1
กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเด็กจมนำ้ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้อนุมัติงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเด็กจมนำ้ประจำปี 2564

15 สิงหาคม 2564

โครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

โครงการติดตามและควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำทะเบียนและคัดกรองค้นหาบุคคลที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ มอบแมส เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ถุงยังชีพให้แก่ผู้ถูกกักกันตัวในเขตตำบลหนองยายพิมพ์

28 พฤษภาคม 2564

โครงการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ),องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ นำโดยนายเปลื้อง แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์และทีมงานผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมมอบเครื่องเทอร์โมสแกน หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกออฮอล และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โควิด

16 เมษายน 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

19 มีนาคม 2564

ประชุมคณกรรมการกองทุน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานกองทุนในปีงบประมาณ 2563

12 ตุลาคม 2563

โครงการวัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์,nongyaiphim.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์ได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ดำเนิน
โครงการวัยรุ่นไทย จิตแจ่มใส ใจเบิกบานประจำปีงบประมาณ 2563

18 กันยายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)